Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

09:10 31-03-2018
Vanochtend bij het Rietland 2 zingende Blauwborsten en een Dodaars.
Langs de Zomerdijk t.h.v. de Poffertjes stond een Kraanvogel in het weiland, was hier rustig aan het foerageren. Verderop, langs de Grote Woldweg, een jagend mannetje Blauwe kiekendief.
19:31 30-03-2018
16.00u. Mheenlanden te Hierden; Graspiepers, Witte kwikstaart, 2 Ooievaars niet geringd, Buizerd, Torenvalk, Grauwe ganzen, Knobbelzwanen, Brilduikers, Kuifeenden. Geen Brandganzen meer.
19:28 30-03-2018
Putterpolder-Arkemheen het is nog steeds een lentefeest: Brandganzen(nog steeds veel), Kolganzen(weinig), Grauwe ganzen, Canadese ganzen, Zeearend, Krakeenden, Wintertalingen, Bergeenden, Kuifeenden, Smienten, Waterhoen, Meerkoet, Futen, Torenvalk, Grutto's(veel), Tureluurs, Kieviten, Scholeksters, Watersnippen, Kemphanen, Lepelaar, Purperreiger, Graspieper, Witte kwikstaart.
08:42 30-03-2018
De afgelopen dagen op sHeerenloo meerdere zingende Tjiftjaffen gehoord, waarbij, m'n eerste op 26 maart was. Verder ook op verschillende plekken zingende Groene spechten en een mannetje Pijlstaart in 1 van de vijvers op het terrein.
Gisteren bij de Oostermheen 4 Kleine plevieren bij een kleine plas in een weiland.
20:53 29-03-2018
Vanmiddag gelopen over het Zeepad langs het water naar de natuurtuin. Bij het Muidenstrand viel mij een vogel op die in het riet zat. Nadat ik goed gekeken had bleek het een paapje te zijn. Ik heb het paapje zo vijf minuten kunnen volgen terwijl deze regelmatig naar de grond ging om iets te pakken en dan ging hij weer zitten in een rietstengel. Erg leuk om hier te zien en zo vroeg in het jaar.
21:17 26-03-2018
Zondagmiddag opnieuw de Nekkeveldse weg (Arkemheen) bezocht. Vrij veel auto's met een pijp uit het raam. Een bestuurder ging in de smalle berm liggen om een grutto te fotograferen. Heel gevaarlijk.
Hoe dan ook, na keren bij Nekkeveld viel op hoeveel onrust er in de polder was. De plotselinge schuwheid van de smienten schreef ik toe aan al die bezoekers. Maar daar verscheen opeens een grote grijze valk, havik-formaat, pijlsnel richting gemaal en weer terug vliegend. Slechtvalk dus.
21:12 26-03-2018
Zaterdag 24/3/2018 Nekkeveldse weg slaapplaatstelling grutto en kemphaan. Ten noorden van de weg (SBB-hoog peil-gebied), ten oosten van De Wiel: 2 ondergelopen weilanden en een slootkant in de gaten gehouden en ten zuiden van de weg twee hoog peil-plasjes in gebied met lager peil. In totaal 250 grutto's en 200+ kemphanen. Alles zeer fraai dicht bij de weg; ook de vele smienten zeer dichtbij. Dat werd anders op 25/3 (volgt).
NB Op Delta Schuitenbeek-west dit jaar geen gruttoslaapplaats door het hoge waterpeil.
11:42 26-03-2018
Zaterdag 24 maart wezen kijken bij de kapiteinshut, in de plas zaten zeker 3 toppers. Verder zaten er slobeenden, bergeenden en heel veel kuifeenden.
10:44 26-03-2018
Afgelopen vrijdag 23-3 een grote ronde door het Leuvenumse bos gedaan. Het begon goed met een zingende Bosuil. Langs de Hierdense beek vloog een IJsvogel. Tot twee keer toe vloog er een Houtsnip op.
Ook was er genoeg activiteit van spechten; ruim 20 Grote bonte spechten, 1 gaaiende Middelste bonte specht, een roffelende Kleine bonte specht, meerdere paartjes Zwarte spechten en een Groene specht.
Het hoogtepunt was aan het eind van de route; een zingende Kortsnavelboomkruiper.
Gisteren boven m'n huis in 't Harde 2 overvliegende Ooievaars en een Rode wouw.
20:13 24-03-2018
Om een uur of vier bij het Harderbroek een Zeearend in een boom en een adulte Zeearend samen met 5 Buizerds op de thermiek cirkelend; dezelfde als die van Benno? Daarvoor bij de Stille Kern een groepje van 8 Appelvinken.
16:10 24-03-2018
Aan het begin van de middag 2 thermiekende (adulte) Zeearenden boven het huis (Elburg), samen met een vijftal Buizerds. De vogels vlogen vrij laag en cirkelden een tijdje rond, voor ze naar zuid afzakten.
Later op de middag een Roodborsttapuit bij Abberteiland en m'n eerste Bruine kiekendief (V) langs de Kleine Woldweg. Daar ook veel Grutto's, een vrouwtje Havik, een paar Watersnippen en 2 Witgatjes wegvliegend.
17:07 23-03-2018
zojuist een rode wouw overvliegend over onze woning van noord naar zuidoost
18:12 22-03-2018
Van de Oostermheenweg naar de monding van de Hierdense beek: Grauwe-, Kol- en Brandganzen, Witte kwikstaart, 2x Roodborsttapuit(m/v), Graspiepers, 6x Kievit, 3x Grutto, Sperwer en bij de monding op nog 30m van ons een juveniele Zeearend.
17:59 20-03-2018
Vanmiddag op zoek gegaan naar de middelste bonte specht van Zwaluwenburg, en vrij snel gevonden langs pad oostelijk van A. Vogel tuinen. Dank aan hen die deze soort eerder meldden op dit forum.
14:05 20-03-2018
We hebben een rondje Putterpolder en Arkemheen gemaakt. Alle soorten die we hebben gezien zijn Rode lijst soorten, belangrijke gebieden: Kieviten, Grutto's, Kemphanen, 6 Watersnippen, Tureluurs, Scholeksters, 1 Haas, Grauwe-, Kol-, Brand-, Canadese ganzen, veel Smienten, Krakeenden, Futen, Bergeenden, Witte kwikstaart, Zilverreiger, Bruine kiekendief, Buizerds, Torenvalk etc.
Berichten: 76 t/m 90 van de 6811.
Aantal pagina's: 455
Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder