Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

« Terug naar website
Naam:
E-mail:
Bericht:

Maak dit gastenboek reclamevrij - al voor EUR2,50
17:25 22-06-2009
Gisteravond (zo) op de Uddelse heide 9 Koekoeken, waarvan er een stuk of 4 met elkaar aan het bakkeleien waren. Eén exemplaar met een afwijkende roep: "Koek-koek-koek", waarbij elke lettergreep met een halve toon daalt. Deze vogel hadden we een maand geleden ook al gehoord, maar dachten toen dat de roep toeval was. Verder de hele avond zang van minstens 8 Veldleeuweriken. Plus 3 Geelgorzen.
12:18 22-06-2009
Martin Jansen
Gisteravond Veluwemeer 181 Krooneenden, 134m/37v/10juv. Een paar met 6 jongen, 1 vrouw met 3 en 1 vrouw met 1.
15 Casarca's overvliegend richting west, waarschijnlijk op weg naar het vaste ruigebied op het Eemmeer. In totaal circa 4100 Knobbelzwanen aanwezig, dat is een toename van bijna 50% t.o.v. vorig jaar (telling 18-06-2008). Ook op het Drontermeer zitten circa 15% meer Knobbelzwanen dan vorig jaar.
22:37 20-06-2009
Gisteravond Veluwemeer 69 Krooneend, geen enkel jong kunnen ontdekken. Kievitslanden 1 Kwartelkoning om 22:00 uur, het was nog licht.
Vanmiddag Drontermeer 1 Roodhalsfuut op de vaste plek. Man Witoogeend ook aanwezig (eerder deze week de vrouw ook nog kort gezien, zit vrijwel zeker te broeden). In totaal 64 Krooneenden (42m/11v/11juv). Verder 1 Slechtvalk, een 3kj. Pontische Meeuw, 1 vrouw Zomertaling met 3 jongen en ook nog een losse adulte vogel. In totaal 4 Grote Karekieten, het aantal territoria is circa 25% lager dan de voorgaande twee jaren. Bij Abberteiland 2 IJsvogels.
Vossemeer bij het eiland De Zwaan 23 Krooneenden (22m/1v). Veel mannen al weer in eclipskleed. Het aantal succesvolle broedgevallen van de Krooneend lijkt dramatisch slecht te zijn dit jaar. Tot nu toe slechts 9 families met jongen gezien op de Randmeren, op het Veluwemeer veel uitval van jongen. Ook vanuit andere NL kerngebieden wordt een hoge jongensterfte gemeld.
16:01 18-06-2009
Langs de middenberm van de A28 van 't Harde naar Nunspeet lag gisteravond een donkerbruin beest. Dit was ongeveer ter hoogte van camping De Scheepsbel. Vanmorgen lag het beest er nog steeds en ik weet nagenoeg zeker dat het een Boommarter moet zijn. Het was helaas te druk met verkeer om te stoppen en het dier van dichtbij te bekijken. Nabij afslag Nunspeet-Epe nog een overstekende Raaf (vliegend).
15:57 18-06-2009
Het is al een vaste traditie geworden: de redactievergadering voor Anser-2 op de heide tussen Elspeet en Vierhouten. Gisteravond na afloop van de vergadering aan de vaste picknicktafel vanaf 21.30 uur een rondje Noorderheide gelopen. Midden op de heide stonden een 7-8 Moeflons met minimaal één jong. Vanuit de bosrand klonk het blaffen van een Ree. In de schemering rond 22.30 uur de eerste snorrende Nachtzwaluw, met vrij snel daarna een 2e ex. Door goede imitatie van Roel hoorden we even later een 3e ex. en mogelijk zelfs een 4e. Dit was lastig te horen omdat meerdere ex. tegelijk riepen en voortdurend rondvlogen. Een paartje begon om ons heen te fladderen, waarbij met name het mannetje opviel door de witte vleugelplekken. Een prachtig tafereel.
In de late schemering hoorden en zagen we nabij een afrastering wat scharrelen. De eerste indruk was zwijnen, maar al snel viel de gedrongen vorm en de lichte vacht op. Toen een gestreepte kop boven de begroeiing stak was het overduidelijk: 2 Dassen snelden weg over een pad!! In tegenstelling tot eerdere jaren ontbrak dit keer het Vliegend hert. Desondanks dus een prachtige avond!
16:07 16-06-2009
Een aantal waarnemingen van de afgelopen weken:
14/06: Bovendwarsweg, Oldebroek: 2 Boomvalken.
13/06: Stakenbergerheide: 2 Raven. De Mallejan, Vierhouten: 1 Fluiter.
29/05: Een roepende Bosuil op 'De Knobbel', bij 't Harde.
22/05: Gortelseweg, Vierhouten: 1 Fluiter. Iets verder het bos in, richting de Noorderheide: 3 Wespendieven.
09:01 16-06-2009
Gisteravond zijn, in het bijzijn van enkele VBW-leden, de 2 Ooievaarsjongen op het paalnest in Noordeinde geringd. De vogels waren al behoorlijk groot en stonden bij aankomst recht op het nest. Toen we met de hoogwerker er voorzichting naar toe gingen drukten zij zich op het nest en verliep alles zonder enige problemen of paniek. De vogels zagen er verder gezond uit. Met dank ook aan de fa. Van Werven voor de belangenloze medewerking.
Helaas zijn er de laatste tijd geen jongen meer gezien op het nest naast de Gelderse sluis. Ook langs de Mezenbergerweg (Doornspijk) schijnen de vogels doodgegaan te zijn.
08:54 16-06-2009
Er was gelukkig ook nog iets te genieten zaterdag: een Groene specht vloog al roepend op vanuit de berm naast het pad naar ´t Campvelt. Toen ik hier later weer terug bij de auto kwam zat de vogel nog te roepen (niet de bekende lachroep, maar meer een klagend klu-klu-klu).
23:12 15-06-2009
Op 30 mei j.l. schreef ik hier al over het dramatische broedseizoen in nestkastengebied De Haere bij Doornspijk. Inmiddels heb ik de eindstand kunnen opmaken.
Afgelopen zaterdag heb ik de laatste 6 kasten bezocht waar mijn laatste sprankje hoop op uitvliegende Bonte vliegenvangers nog enigzins aanwezig was. De verrassing was echter niet groot toen ook deze allemaal verstoord bleken te zijn. De totaalbelans van 80 nestkasten wordt daarmee:
- (met zekerheid) uitgevlogen Koolmezen: 9 (in 4 kasten)
- uitgevlogen Pimpelmezen: 0 (1 nest met broedende vrouw en onbekend aantal eieren/jongen)
- uitgevlogen Bonte vliegenvangers: 0
- uitgevlogen Gekraagde roodstaarten: 0
12 Kasten bleven geheel leeg (meer dan andere jaren) en in 3 kasten lag slechts heel iets nestmateriaal wat nog niet door mocht gaan voor nestbouw. Van alle nesten die vervolgens verlaten, verstoord en/of gepredeerd zijn (grotendeels dus door Boommarter) was de verdeling:
- verstoord in nestfase: 17
- verstoord in eifase: 42
- verstoord in jongenfase: 2
Met andere woorden: slechts in 6 of 7 kasten zijn jonge vogels uit het ei gekropen, waarvan slechts 9 de wijde wereld in vlogen. In een normaal broedseizoen gaat het hier alleen al om zo'n 150-180 Bonte vliegenvangerjongen.....!!
Het aantal kasten waarin Bonte vliegenvangers een broedpoging hebben gedaan (incl. alleen nestbouw) is 44. Een normale bezetting ligt jaarlijks tussen 25 en 35 kasten. Diverse paren hebben dus meerdere pogingen gedaan tot broeden, maar het mocht niet baten. Ze zullen dit jaar zonder kroost terug naar Afrika moeten. Droevig...
08:27 15-06-2009
Waarschijnlijk is er sprake van een broedgeval Witoogeend op het Drontermeer. De afgelopen weken was er steeds een paartje aanwezig, vaak baltsend. Meer recent waren de vogels soms dagen onvindbaar en kwamen ze pas tegen de avondschemering uit de begroeiing om te gaan foerageren. Gisteren was alleen de man aanwezig. Het laatste zekere broedgeval van deze soort in Nederland was in 1989.
16:50 14-06-2009
Vrijdagavond 12-6-2009 Delta-Schuitenbeek -oost o.a. 4 fouragerende lepelaars bij monding S.beek ca 21.45 uur. Ca 22. uur nog 2 over en 1 in sloot Putter polder, aan de andere kant van de dijk ter hoogte van de andere.
Eerder, ca 21 uur 1 lepelaar tussen Arkervaart en N301.
00:47 14-06-2009
Martin Jansen
Zojuist Harderbroek 3 Sprinkhaanzangers, 1 Snor, 1 Houtsnip en verschrikkelijk veel lawaai vanaf Harderwijk. Kievitslanden/Harderdijk 3 Sprinkhaanzangers, 1 Snor (plasje Broekbos) en 3 roepende Kwartelkoningen. Greppelveld gisteravond in het donker niets.
Nabij Walibi een Houtsnip.
11:07 08-06-2009
Martin Jansen
Zaterdagochtend Veluwemeer slechts 1 Grote Karekiet (2007 10 territoria, 2008 7, tot nu 2009 pas 3), 1 vrouw Tafeleend met 6 pullen, 2 vrouw Krooneend met jongen, bekende gevallen.
Gisteren Drontermeer Rietland 1 Grote Zilverreiger, 1 Grote Karekiet, 1 vrouw Tafeleend met 4 jongen. Drontermeer Abberteiland 1 Grote Karekiet, 1 Roerdomp, 2 Grote Zilverreigers, 3 jonge Roodborsttapuiten en 4 Raven van POW naar Abbertbos (ouderpaar met 2 jongen?).
Tussen 22:00 uur en 00:30 uur een rondje in het donker. Harderbroek niets, behalve 3 Snorren en 1 Sprinkhaanzanger. Kievitslanden/Harderdijk 3 roepende Kwartelkoningen. Greppelveld 1 baltsende Waterral (vorige week werd daar nog een Porseleinhoen gemeld).
20:23 07-06-2009
Theo
terwijl ik dit berichtje type kijk ik met een schuin oog naar een Appelvink die zijn jong voert in het topje van de Prunus voor de dakkapel van ons huis. Mooi om dat op snavelhoogte mee te maken
16:01 07-06-2009
Johan Hettema
Vanmiddag wandeling achter Mennorode,Elspeet, richting Kroondomeinen: fraai een tweetal fluiters, lieten zich van paar meter af bewonderen en fotograferen, zwermden een hele tijd om ons heen.
Berichten: 3421 t/m 3435 van de 5753.
Aantal pagina's: 384
Nieuwer 226 227 228 [229] 230 231 232 Ouder