Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

19:30 05-10-2010
Rob van Swieten uit Zeewolde gaf vandaag via het Flevolands Vogelnet een Koereiger in het Harderbroek door. Rond 9.30 uur vloog de vogel in ZW richting weg.
14:17 05-10-2010
Wim Smit
Aanvulling: Zwartkop m. en vr. ex.
13:34 05-10-2010
Wim Smit
Vanmorgen in het Broekbos (Flevoland) tevergeefs gespeurd naar de Palls's Boszanger. Gisteren ook niet gezien. Vandaag wel veel Krooneenden, 300ex , waarschijnlijk nog meer omdat niet de hele plas is te overzien. Dodaars 2, IJsvogel 2, Sperwer 1, Buizerd 1. Watersnip 15.
Aan de Mosselweg ligt een terrein van Nat.Mon. Daar 1 Paapje.
18:47 04-10-2010
Vanmorgen op het industrieterrein 't Veen in Hattem vanuit het kantoor gezien, kwam er Groene specht voorbij gevlogen die zich even later tegen een Eikenboom parkeerde
13:00 04-10-2010
Vanochtend voor een klus op Strand Horst geweest.
Valt me altijd op in de herfst dat het daar geweldig vliegt in de trektijd, volgens mij het beste punt langs de randmeren. Vele 10-tallen Veldleeuwerikken, Vinken, Graspiepers etc. Leuk waren 2 Boomleeuwerikken, 4 Baardmannetjes en 1 IJsgors naar ZW.
20:49 03-10-2010
Vanmiddag dankzij Martin, Rob én Anne de Bladkoning inderdaad even goed kunnen zien en gehoord. Erg leuk!
Gisteren aan de Varelse Weg 7 Grote Zilverreigers.
16:54 03-10-2010
Rob Compaijen
Zojuist wezen zoeken naar de Bladkoning die Martin op Bad Hoophuizen waarnam. Achterin de camping viel al snel op dat de bosjes vol zitten met groepjes mezen, tjiftjaffen, vinken en ander spul. Erg leuk. Na een aantal minuten een groepje mezen (naast Kool-, Pimpel- en Staartmees ook Glanskop en Zwarte Mees) te hebben gevolgd, hoorde ik een meter of 50 verderop de (een?) Bladkoning! De vogel riep fanatiek en liet zich enkele ogenblikken mooi bekijken. Anne (mijn vriendin) heeft de vogel ook even kunnen zien, en Wolbert Hermus was ook net op tijd om de vogel nog even te kunnen bekijken. Erg leuke waarneming voor de regio, en complimenten voor Martin voor de ontdekking. Martin, ik denk dat er niemand is die vragen stelt bij jouw waarnemingen. Blijf vooral zo fanatiek vogelen!
Verder op de camping twee roepende Kepen en een overvliegende Grote Gele Kwikstaart.
16:31 03-10-2010
Gisteren is er op de Zomerdijk nabij het Abberteiland weer geteld in het kader van de internationale Birdwatch. De weersverwachtingen waren in de afgelopen week allesbehalve positief: er werd veel regen voorspeld en in combinatie met zuidelijke wind leek het geen goede trekdag te worden. Maar afgezien van wat lichte regen in de 1e 1,5 uur werd het toch een droge dag en kwam aan het begin van de middag de zon er zelfs nog even bij. Elders in het land waren (volgens VBN) toen al telgroepen gestopt vanwege de aanhoudende regen. En zowaar kwam er na de regen van de nacht enige trek op gang. In de ochtend bestond dit voornamelijk uit groepjes langstrekkende Boerenzwaluwen (totaal 260 ex.), Graspiepers en zo'n 35 Veldleeuwerikken (in losse aantallen). Ook kwam er een Grote gele kwikstaart over, een kleine 40 overtrekkende Zanglijsters, de eerste Koperwieken en een tweetal Kramsvogels. De ochtend werd verder opgeleukt door een langsscherende Smelleken, 2 Raven boven het Abbertbos, 2 Visarenden (ad.+juv.), 1 Zeearend (ad.), 2 Paapjes en ca. 25 Grote zilverreigers. Veel zilverreigers kwamen in de vroege ochtend van het Abberteiland af (is een bekende slaapplaats) en hielden zich daarna voornamelijk op in de polder Oosterwolde. Af en toe kwamen er nog vogels uit diverse richtingen langsvliegen, dus dubbeltellingen zijn niet helemaal uitgesloten (maar zeker 20 individuen). De 3 arenden waren in elk geval prachtig. De juv. Visarend verdween met een flinke vis in het Abbertbos en de adulte vogel hing enige tijd op zo'n 150 m. voor de telpost rond en ging ook even prachtig aan de overkant in een boom zitten. De Zeearend kwam van het Abberteiland en ging bij de eendenkooi zitten. Later kwam de vogel ook op hele korte afstand langsvliegen en ging op eiland 't Eekt zitten. Daarna werd de vogel niet meer gezien. Door de vele roofpieten (ook meerdere Buizerds en Bruine kiekendieven t.p.) waren de vele ganzen (Grauwe + Kol), Kieviten en Goudplevieren vaak in de lucht, en daardoor gemakkelijker te schatten. Deze kwam bij de Goudplevieren op ca. 2600 vogels uit. Daarmee werd dit de meest getelde soort van de totaal 72 soorten die waargenomen werden. Dit is het hoogste aantal in vergelijking met de eerdere tellingen sinds 2003 (in 2009 52 soorten op zelfde plek). Totaal werden er hier tussen 7.30 en 14.30 uur ruim 7000 vogels geteld door totaal 17 deelnemers. Al met al een erg geslaagde teldag met veel enthousiaste tellers. Iedereen bedankt daarvoor!
Een verslag zal, na bekendmaking van alle landelijke en internationale gegevens, later nog in Anser verschijnen.
15:47 03-10-2010
Martin Jansen
Aanvulling op melding van Benno:
Ik kwam terug van de hut en bij het dichtgegroeide plasje liep ik tegen een groep mezen, phyllo's en een vuurgoudhaantje aan. Na enkele minuten een groenig beestje met lange gele wenkbrauwstreep en gele vleugelstreep in de kijker, van onderen (vuil)wit. Dacht eerst dat het een Bladkoning was, schuin van onderen gezien. Toen ie echter wat draaide viel de gele middenkruinstreep op. 2 x roep gehoord, iets als TJUIE. Was toen zeker van Pallas' Boszanger. Helaas zat het beest vrij hoog in een Es, kon daardoor de stuit niet zien (hoort lichtgeel te zijn). Na enkele minuten verplaatste de vogel zich wat van het pad af (naast pad onbegaanbaar, drassig) en raakte ik het kwijt. Daarop Benno gebeld. Ik weet dat het vroeg is voor deze soort, er zijn er echter meer gezien begin oktober. Verder besef ik dat al die bijzondere waarnemingen in vrij korte tijd ?? op kunnen roepen. Ik ben zeker van mijn zaak, steek er redelijk wat tijd in.
Op plas in broekbos 286 Krooneenden en enkele Dodaarsjes. Nabij de Kievitslanden een adulte Zeearend, langdurig zwevend te zien boven bosrand en Veluwemeerdijk. Verder nog een vrij late Boomvalk, even in 1 beeld met de Zeearend.
10:41 03-10-2010
Martin Jansen belde mij net opnieuw een super regiosoort door:
hij zag zojuist in het Broekbos (Harderbos) een zeer waarschijnlijke PALLAS' BOSZANGER! Hij heeft de vogel kort horen roepen en ook even gezien, met naast het roepje ook de andere uiterlijke kenmerken van brede vleugelstreep en middenkruinstreep.
Hij beschreef de exacte locatie als volgt: het pad oplopen richting de vogelhut en een klein stukje daarvoor is een vrij open plek met aan de rechterkant een dichtgegroeid pad. Hij probeert nu de vogel opnieuw te vinden voor de laatste bevestiging.
Boven de Kievitslanden zag hij nog een adulte Zeearend.
17:51 01-10-2010
Vanmiddag de duintjes bij Hoophuizen en een deel van camping Bad Hoophuizen "binnenste buiten" gekeerd.
Resultaat 1 BLADKONING!! Beest viel eerst op door roep, daarna ook enkele minuten gezien. Geluid opgenomen met digitale voicerecorder. Is mijn 2e al daar, eerder 1 op 2-11-2008. Die hier toen bewust niet gemeld, die zat toen op prive terrein waar ik van de eigenaar toestemming had om Kleine zwanen te bekijken. Verder nog steeds erg veel mezen en Tjiffen in het gebied. Opvallend ook op diverse plaatsen Glanskoppen en die zie ik eigenlijk nooit aan de randmeerkust.
17:35 01-10-2010
Vanmiddag een tijdje buiten geklust aan de Burgemeester Frieswijkweg te Doornspijk. Al veel trek van Sijzen merkbaar. Verder onder andere een overtrekkende Grote Gele Kwikstaart, en een roepende Steenuil.
13:07 01-10-2010
Net bij 1 van de vijvers van Landgoed sHeerenloo en IJsvogel gezien. Leuke soort om in werktijd te zien.
22:15 29-09-2010
Vanavond kwamen ook hier net ten noorden van Elburg de eerste Kolganzen over, enkele kleine groepjes die richting het noordwesten vlogen. Inderdaad wel weer een vreemd geluid om zo net na de zomer plotseling weer over te horen komen.
20:41 29-09-2010
Martin Jansen
Gisteren omstreeks 15:00 uur de eerste Kolganzen, 13 stuks over de Strekdam, Drontermeer.
Vandaag al vele honderden in groepen tot ruim 40 stuks, vanaf 07:30 uur tot in de avondschemering. Is vroeg, het is pas eind september. Alle vogels naar west tot zuidwest.
Berichten: 3421 t/m 3435 van de 6441.
Aantal pagina's: 430
Nieuwer226 227 228 [229] 230 231 232Ouder