Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

« Terug naar website
Naam:
E-mail:
Bericht:

19:03 13-04-2009
Vanmiddag een rondje Oostvaardersplassen gedaan. In het Harderbroek enkele Kemphanen en de gebruikelijke soorten (plan Roerdomp). Vanaf de Grote praambult een Kleine zilverreiger en vanaf de Kleine bult vooral veel Kluten (+ mooie vos). Vanaf het vernieuwde uitkijkpunt bij het Jan v/d Bosch-pad o.a. 5 Zwarte ruiters, 1 Groenpootruiter, veel Bontjes, Kemphaan en nog een IJslandse grutto. Hier ook een roepende Roerdomp.
Langs het Julianapad vanaf de OV-dijk veel zingende Rietzangers en een paar mooie Blauwborsten. Hier ook mijn eerste Kleine karekiet en 2 Sprinkhaanzangers. Erg genieten!
17:46 13-04-2009
vanmiddag in schapenweide aan de nunspeter weg 2 Beflijsters!! verder veel gras en boompiepers, veldleeuwerikken en roodborsttappuiten, kneuen en m'n 1ste zingende zwartkop
16:09 13-04-2009
Vanmiddag van de brug van Elburg naar Roggebotsluis gefietst (via drontermeerdijk). In totaal wel wat leuke dingen gezien: 2 ijsvogels, boomvalk, nachtegaal. Verder het ''gebruikelijke'' zoals: zwartkoppen, fitissen en veel thermiekende buizerds.
15:58 13-04-2009
Vanmiddag bevond er zich langs de Grote Woldweg tussen Kerkdorp en Oosterwolde een grote groep Kokmeeuwen. In deze groep foerageerden tenminste ook 8 Zwartkopmeeuwen in zomerkleed. Prachtig!
11:03 13-04-2009
Vanmorgen van Elburg naar het Noordeinde gefietst en weer terug. Dit leverde bij het rietland meerdere zingende Rietzangers, een zingende Blauwborst, een Snor en drie Krooneenden op. Daar ook bijzonder veel irritante Grauwe Ganzen. Bij eiland 'De Eekt' nog 23 Pijlstaarten ter plaatse. Bij de picknickplaats een zingende Snor, een zingende Blauwborst, twee zingende Rietzangers. Verderop meerdere zingende Veldleeuwerikken (gelukkig...), baltsende Graspiepers, een jagend mannetje Havik, een paartje Roodborsttapuit, een zingende Nachtegaal (eerste), een zingende Sprinkhaanzanger (eerste), twee Grote Zilverreigers, twee langsvliegende Raven en een roepende Zwartkopmeeuw.
Afgelopen zaterdag (11-04) de eerste Gierzwaluw boven Elburg.
21:45 12-04-2009
Vanavond Polsmaten tussen een groep Kuifeenden een Rosse Stekelstaart verder 2 Bergeenden 2 Kluten 4 Witte Kwikstaarten 2 Putters 1 Buizerd .
20:14 12-04-2009
Vanavond nog even een uurtje rondgefietst bij Elburg. 1e zingende Braamsluiper op de hoek Kamperdijk/Oostelijke Rondweg (volkstuintjes). Vanaf de strekdam tenminste 3 Geoorde futen en 2-3 Gele kwikstaarten. Hier ook mijn eerste Visdiefjes (4 ex.).
Bij het Rietland zingende Blauwborst en Rietzanger en een langsschietende IJsvogel.
14:20 12-04-2009
Johan Hettema
Rond de middag bij Veluwemeer rietlanden in de bocht voor Elburg naar de brug een ooievaar, fouragerend; bij het Greppelveld: tafel/kuif en wilde eenden, 2 gele kwikstaarten.
21:41 11-04-2009
Vanavond ook bij mij 3 Gierzwaluwen overvliegend; overdag een Ooievaar en de hele dag een Braamsluiper in de groenstrook langs het spoor (alle Beneluxlaan in Harderwijk).
18:49 11-04-2009
In tegenstelling tot een week geleden waren er nu volop zingende Bonte vliegenvangers te horen op De Haere. Prachtig voorjaarsgeluidje weer! Verder op het kleine heideveld 3 zingende Boompiepers en een overvliegende Raaf.
Roel Kreeft vertelde mij dat hij op 7 april zijn eerste Bonte vliegenvanger had op de Wezepse heide. Ook hier toen nog geen Gekraagde roodstaart.
18:21 11-04-2009
Vanmorgen op Kamperhoek tenminste 4 Smellekens, 1 Rode Wouw, 1 Zwarte Wouw en 1 Ruigpootbuizerd. Een overvliegende Duinpieper die door een van de trektellers werd ontdekt, kon helaas te laat worden opgepikt en was voor mij niet meer als zodanig herkenbaar. Voor meer resultaten van vandaag vanaf de Kamperhoek: www.trektellen.nl .
14:37 11-04-2009
Gisteren om 7 uur nm boven de binnenstad van Harderwijk mijn eerste gierzwaluw van dit jaar.
13:42 11-04-2009
Vanmorgen met 10 personen (VBW + KNNV) langs de Delta Schuitenbeek gelopen in het kader van de BMP-inventarisatie (6.25-10.00 uur). De omstandigheden waren ideaal: vrijwel geen wind, droog (rond Nunspeet nog flinke buien) en heerlijke temperatuur. Zoals altijd in deze periode heel veel watervogels van diverse soorten, maar interpretatie van paren en territoriale mannen is erg lastig. Leuke soorten waren een paar roepende Regenwulpen, 1 zingende Rietzanger, paartje Krooneend, meerdere paartjes Zomertaling, 2 Kluten, 1 Lepelaar en heel veel Kemphanen (paar honderd vogels). Veel Grutto's en Kemphanen in de Putterpolder, maar ook veel Kemphanen wegvliegend van de buitenrand van de buitendam.
11:23 11-04-2009
Vanmorgen op het Hulshorsterzand
minimaal 3 territoria Gekraagde Roodstaart
Veel Boompierpers
Veel Boomleeuwerikken (ze waren eigenlijk de hele ochtend nergens niet te horen)
Op drie locaties Zwarte Specht
1 overvliegende Visarend
5 Beflijsters
4 wilde zwijnen
11:10 11-04-2009
Jaap Schröder
Zojuist, zaterdag 11.00 uur, een Rode Wouw boven Mecklenburglaan 9, Harderwijk, langzaam zuidoostwaarts zeilend. Gisteravond, na eerder op woensdag, opnieuw 1 Gierzwaluw boven Zeepad, en 2 stuks boven binnenstad Harderwijk.
Berichten: 3421 t/m 3435 van de 5631.
Aantal pagina's: 376
Nieuwer 226 227 228 [229] 230 231 232 Ouder