Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

17:34 07-06-2010
Vanmiddag voor de zoveelste keer naar de grauwe klauwier geweest en nu (met dank aan Martin Jansen, en natuurlijk de andere waarnemers) super mooi gezien. Even later langs de bosrand van de Schapendrift een zwarte specht op 10 meter afstand. Daarna een gekraagde roodstaart zingend. Bij de schapenwei aan de schotkampweg nog 1 mannetje tapuit.
10:06 07-06-2010
Afgelopen zaterdagavond een korte pitstop gemaakt langs het Drontermeer bij de Oase: het enige vermeldenswaardige was de Roodhalsfuut die er -midden op het meer- zwom.
12:03 06-06-2010
Vanochtend Vossemeer o.a. 7 Grote Karekiet en 22 Krooneenden. 15m/2v/5jongen. Was een vrouwtje met 5 van enkele dagen oud. Daar ook de eerste Kuif- en Tafeleenden met pullen.
Drontermeer o.a. 2 Grote Karekiet, 1 man Witoogeend, 1 Purperreiger en 48 Krooneenden, 39m/3v/16jongen. Hier 2 vrouw met elk 8 pullen, enkele dagen oud.
Gisteren Nuldernauw 1 Grote Karekiet en 1 IJsvogel met voer bij nest.
08:47 06-06-2010
Gisteravond vanaf 21.30 tot 23.00 uur op de heide tussen Nunspeet en Elspeet geweest. Na een paar minuten had ik al het mannetje Grauwe Klauwier in beeld en ook een koppel Reeën. Na een poosje weer verder gelopen en onderweg veel Koekoeken, Veldleeuwerikken en Geelgorzen gehoord. Tijdens deze wandeling ook nog bijna op een vrouwtje Zandhagedis gestapt.
Een stukje verderop zat op een dode afgezaagde boom wederom het mannetje Grauwe Klauwier (of een 2e man).
Rond 22.15 begon de eerste Nachtzwaluw ook te zingen, vanuit verschillende hoeken kon ik ze horen. Nog iets verder gelopen, naar een plek met meer uitzicht. Ineens kwam er een knorrende en piepende Houtsnip voorbijgevlogen en even later nog 1. Rond 22.50 waren alle Nachtzwaluwen weer stil, helaas geen 1 kunnen zien.
12:40 05-06-2010
Met 5 leden vanmorgen tussen 5.00 en 9.00 uur de 6e inventarisatieronde Beekhuizerzand gelopen. De omstandigheden waren ideaal en de vogels zongen de gehele route volop. Zoals gebruikelijk weer veel Gekraagde roodstaarten, Boompiepers en aan het einde van de route de nodige Boomleeuweriken. Toch is de grootste zangactiviteit al weer over z'n hoogtepunt heen. Langs het fietspad enkele Roodborsttapuiten, een Geelgors en tegen de bosrand een 'klagende' Zwarte specht. Op het zand tenminste 2 territoriale Tapuiten. Toen we een Tapuit in een struik mooi aan het bekijken waren ontdekten we in hetzelfde struikje nog een prachtige man Beflijster. Heel verrassend en behoorlijk laat. De vogel zat zelfs te zingen en liet zich door de telescoop mooi zien. Woensdagavond 9 juni a.s. lopen we de laatste ronde, waarvoor iedereen van harte welkom is (verdere info in Anser en op de website).
14:46 03-06-2010
Vanochtend Wolderwijd 30 Krooneenden, 18 man, 3 vrouw en 9 jongen. De jongen bij 1 vrouw (4) en bij 1 paar (5). Nuldernauw 17 Krooneenden (15m/2v).
09:48 03-06-2010
Gisteravond (wo) de ideale omstandigheden om Nachtzwaluwen te luisteren. Dus maar weer eens met J naar Uddel: Geelgorzen, Veldleeuwerik, Boomvalk, Roodborsttapuiten, div. Koekoeken, blatende Watersnip, reeën, edelherten in bastgewei, inderdaad 2 ratelende Nachtzwaluwen en tot slot rond elven een Kerkuil en een luid roepende Steenuil.
14:32 02-06-2010
Vanochtend Veluwemeer 163 Krooneenden, 118 man, 27 vrouw en 18 jongen. Families met resp. 2, 7, 3 en 6 pullen.
Bij brede deel een zingende Grote Karekiet (3 territoria nu bij Veluwemeer) en verrassend 6 Brilduikers (4m/2v).
00:29 02-06-2010
Afgelopen avond Drontermeer vanuit kano 14 Grote karekieten. Bij Eekt in de schemering een rondvliegende Houtsnip.
18:37 31-05-2010
Vanmiddag Drontermeer 58 Krooneenden (48m/6v en 4 juv).
Verder 3 man Bruine kiek, 5 Grote karekiet en 1 Visarend.
16:06 28-05-2010
Johan Hettema
Vanmiddag Polsmaten met groep 5 van de Immanuelschool te Nunspeet. Blij verrast door de vogelkennis van veel kinderen! Door de hoge waterstand/wind slechts weinig steltlopers: een grutto, een tureluur; veel eenden: kuif/tafel (1x,man)/slob/wilde/kroon/berg. Rosse stekelstaart man; bruine kiek (fem) fraai over de rietkraag langs de vogelhut naar het riet op het grootste eilandje. Fuut in sloot nog steeds op nest. Opballend weinig gr ganzen (slechts een vijftal), Canadese ganzen (3) en brandganzen met juv. Een man rietgors liet zich even zien, verder aan klein grut nauwelijks iets.
08:50 28-05-2010
Gisteren Lepelaarplassen/Oostvaardersdijk o.a. 4 Kleine zilverreiger, 1 Zilverplevier, 1 Kleine strandloper en een bruine vorm vrouw Koekoek.
19:36 27-05-2010
Woensdagavond de 3e nestkastcontrole uitgevoerd bij de ca. 60 kasten op De Haere. Na 2 dramatisch verlopen broedseizoenen met heel veel predatie door Boommarters was ik heel benieuwd wat het dit jaar zou gaan worden. In 2008 gingen veel nesten in de toen nog 80 kasten verloren en vlogen er maar 38 jongen uit van totaal 63 legsels (w.o. 23 jonge Bonte vliegenvangers uit 187 eieren van 36 legsels). In 2009 was het bij vrijwel elke kast mis en vlogen er van totaal 49 legsels slechts 9 jonge Koolmezen uit! Bij opnieuw 36 legsels van de Bonte vliegenvanger kreeg uit de 202 eieren geen enkele jonge vogel de kans om succesvol groot te worden! In 70% van de gevallen ging het al in de eifase mis en werden er uit al die 202 eieren slechts 8 jongen geboren!
Dit vroeg voor dit jaar dus om drastische maatregelen. Naar voorbeeld van Meindert Koopsen zijn de kasten voorzien van dikke vlieggatblokken, die moeten voorkomen dat de marters met hun poot tot onderin de kast kunnen komen. Daarnaast zijn alle deksels vast gemaakt met schroeven, omdat in de voorbije jaren de deksels regelmatig van de kasten getrokken werden. Het aantal kasten is dit jaar wel teruggebracht van 80 naar ca. 60.
De eerste 2 controles van dit jaar gaven goede hoop, maar om niet te vroeg te juichen was vooral de controle van gisteren van belang. Het resultaat was als volgt:
- Koolmees: 11 (met al vliegvlugge jongen)
- Pimpelmees: 5 (idem)
- Zwarte mees: 1
- Kuifmees: 1, voor het eerst sinds 10 jaar en nu 2 jongen uit 6 eieren (matig resultaat, maar toch leuk).
- Bonte vliegenvanger: 16 (met gisteren de eerste jongen van ca. 9 dgn. oud)
- Gekraagde roodstaart: 2 (allebei met jongen)
- Gepredeerd/verstoord: helaas toch nog 9
- Onbekend (met alleen een nest): 10
- Leeg: 1

Ondanks de 9 legsels die alsnog verstoord zijn, kan ik zeker niet ontevreden zijn. Veel vogels hebben al jongen en veel vliegenvangers waren net geboren. Bij de kasten waar het mis ging waren waarschijnlijk de nesten wat te hoog opgebouwd, waardoor de marters er nog net bij konden. Onder deze legsels een Pimpelmees met maar liefst 17 eieren (!!), waaronder wel 10 eieren onbevrucht.
De maatregelen hebben tot nu toe dus zeker effect en met een toekomstige aanpassing van meer kasten (b.v. diepere kasten) is er denk ik nog meer resultaat te bereiken.
Leuk waren gisteren ook de Zwarte spechten die ik op 3 plaatsen hoorde (waarschijnlijk ging het om 2 individuen).
15:58 26-05-2010
Geen zeldzame of schaarse soort, wel een bijzondere waarneming. Evenals vorig jaar, toen ik een zingende Kleine Karekiet had in een tuin in de bosachtige omgeving van de Vale Ouwelaan in 't Harde, hoorde ik afgelopen zondagmiddag (22/05) een Kleine Karekiet in het verruigde veldje langs De Hoogte te Oldebroek. Leuk om zo'n soort buiten z'n gangbare biotoop te vinden. Waarschijnlijk betreft het een (late) doortrekker, want nadien heb ik hem niet meer gehoord.

Wat betreft de leuke waarnemingen van 'team 1' (Sjoerd Radstaak, Thomas Lameris en ik) tijdens de regionale Big Day 2010. Om 04.15 uur een roepende Kwartel op een heideveldje in De Dellen. Kwartiertje later een roepende Bosuil bij de Haelbergheide. Rond 05.00 uur een rennende Boom- of Steenmarter, door het veld achter de moderne boerderij van Van Twillert langs de Eperweg. Langs de Grote Woldweg twee zingende Bosrietzangers - een soort die ik toch niet vaak vind, hier in de buurt - en een Spotvogel, alsmede 2 Paapjes. Op Landgoed Zwaluwenburg twee roepende Appelvinken. Vanuit de toren bij de Haelbergheide is het in deze tijd altijd goed roofvogels kijken: 2 Buizerds, 2 Havikken, 1 Sperwer, 1 vrouwtje Bruine Kiekendief op trek richting N, tenminste 1 (vlinderende!) Wespendief, 1 Torenvalk en 2 Raven. Langs de Eperweg tussen Epe en Nunspeet, ter hoogte van het ASK, een voor ons uit vliegende Kleine Bonte Specht. Bij Polsmaten erg weinig, behalve een voor mij ondetermineerbare juveniele (2e kj) Geelpootmeeuw. Boven het randmeer, ter hoogte van de monding van de Hierdense Beek een Boomvalk. In het Leuvenumse Bos, even voor de Stakenberg riep een Sijs, en op de heide Nunspeet/Elspeet - vijf minuten voordat de 12 uur vogelen er op zaten - een Grauwe Klauwier.
Totaal: 117 soorten, ongeveer 130 km gefietst en een brak hoofd. Een uitgebreider verslag zal nog in de Anser verschijnen.
23:10 25-05-2010
Martin Jansen
Net aan de verkeerde kant van de IJssel, maar wel in de regio. Een Breedbekstrandloper bij Zwolle, Engelse werk bij oude brug. Was zeldzaam mooi te zien.
Berichten: 3421 t/m 3435 van de 6291.
Aantal pagina's: 420
Nieuwer226 227 228 [229] 230 231 232Ouder