Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

20:19 14-03-2011
Vanochtend in de weiland ten oosten van Elspeet m'n eerste roodborsttapuit, liet zich leuk zien. In de bosrand zat een geelgors, mooi mannetje zomerkleed. Hier hoorde ik een kleine bonte specht roepen, een zoektocht leverde iets van 10 grote bonte spechten op. Na een tijdje het spechtje in beeld!! Werd tijd:)!! Hij vloog al snel dieper het bos in.

Op de heide schapendrift werd ik verwelkomt door een echt voorjaarsconcert... Veldleeuweriken, roodborsttapuiten, geelgorzen, graspiepers net alsof het nooit winter is geweest!!

Vanmiddag naar Polmaten geweest. Hier op de zandplaat erg veel leuks, bontbekplevieren (7), bonte strandlopers (5), grutto's, kieviten, scholeksters, tureluurs en maarliefst 1 kluut!!
Verder een vrouw zaagbek, pijlstaarten, wintertalingen, brilduikers, grote zilverreiger.

Bij de camping zaten 5 ringmussen. Ook hoorde ik hier weer een kleine bonte specht. Een mooi mannetje liet zich kort zien, de 2e op een dag!! Ook deze vloog snel weg en ook erg ver weg.

In de duintjes stootte ik een grote zilverreiger en blauwe reiger op, die eerste riep luidkeels, nooit eerder gehoord. Ook riep hier tot mijn grote verbazing een koperwiek!!
(bij Polsmaten en hier zaten ook tjiftjaffen te zingen)

Aan de bredeweg kwam een groep van 30 goudplevieren over vliegen.

Via Hulsthorsterzand richting huis gegaan. Op een stukje heide hoorde ik een boomleeuwerik zingen, en later nog één. Ook dat werd tijd!! Hier stootte ik ook een reetje op. Verder overal ook veel zingende zwarte mezen.Kortom, een leuk dagje vogelen!!
17:24 14-03-2011
Wim Smit
Vanmiddag het Harderbos en omgeving verkend. Er zaten 25 Kroneenden ( meestal paarsgewijs ) in de plas vooraan de Knardijk links. In het Harderbos Tjiftjaf 2. In de Kapiteinshut-plas zwom een mannetje Bahamapijlstaart. Wat zoekt dat beest daar? De Strandgaperweg leverde 2 m en 1vr Roodborsttapuit op.
Langs het fietspad in het Harderbos ( tegenover de Flevocamping) vond ik een wilg van ongeveer 30cm die door bever(s) omvergeknaagd was. De takken van de boom waren ook aangeknaagd. Ook verderop waren sporen. Voor mij de eerste keer dat ik vlak bij Harderwijk beversporen zag. Volgens Natuurmonumenten waren er in mrt 2010 2 burchten in het Harderbos.
11:34 14-03-2011
afgelopen zaterdag een flinke wandeling gemaakt op het Kroondomein (kant Gortel).
zingende Boomleeuwerikken en Geelgorzen. Ook een Roodborsttapuit en op twee plekken Zwarte specht. Opvallend waren de diverse (grote) groepen sijzen die overvlogen.

verder een aantal groepen zwijnen en edelherten
20:33 13-03-2011
Na een verhuizing is ons wandelgebied nu in Ugchelen. Aan de Schrijnwerkershorst zat onze tuin altijd vol vogels, mede vanwege het voer dat we er in allerlei soorten aanboden natuurlijk. Het was dus afwachten wat we allemaal tegen zouden komen in onze nieuwe tuin aan de Ugchelseweg. Tot nu toe zijn dat er veel van dezelfde soorten in de Maten. Wat we hier vaker horen is de buizerd, die eenmalig een bezoeker was in onze vorige tuin van 50M2. We weten nog steeds niet of die het toen voorzien had op de vogels of de scharminkel van een kat van de buren die net naar die vogels toe sprong. Feit is dat hij afzwenkte zonder een prooi. Machtig mooi om dat te mogen zien. Ook groenlingen en vinken zijn er hier meer. Koolmezen, pimpelmezen, huismezen, staartmezen, glanskoppen (of zwartkoppen?), merels, lijster, eksters, gaaien, winterkoninkje, en natuurlijke de nieuwsgierige roodborstjes die op een meter naast je aan het fourageren zijn als de bezig bent met snoeiafval hebben ons al getrakteerd op hun aanwezigheid. De tuin is nog een puinhoop maar bij de inrichting gaan we zeker rekening houden met een goed en gevarieerd aanbod voor de vogels.
Vanmiddag kwamen we tijdens een heerljke wandeling in een klein bomenrijk stukje vlak bij de Hoenderloseweg tegen de snelweg aan en zagen daar 2 grote bonte spechten. Verder was er een vogel die het hoogste en luidste lied had maar via soortenbank.nl zijn we er nog steeds niet achter welke vogel ons trakteerde op zijn of haar mooie concert. We blijven zoeken.
20:26 13-03-2011
Vanmiddag twee uurtjes gezocht op Staverden en daarna in enkele stroken met Eiken langs de Ermelosche heide. Op Staverden zat het mannetje Grote gele kwik te zingen. Na verloop van tijd begon de vogel ook met nestmateriaal te slepen. Hier verder een Zwarte specht. Geen spoor van de Mibo's, wel erg veel wandelaars.

De stroken met oude Eiken langs de Ermelosche heide leverden vanmiddag niet meer op dan 3 Grote bonte spechten en 2 Kleine bonte spechten.

16:35 13-03-2011
Vanochtend bij de Noorderheide de eerste zingende Geelgorzen. Ook nog een roepende Zwarte specht en een Levendbarende hagedis.
12:36 13-03-2011
Gistermorgen vroeg om 7.15 uur een spechtenochtend rondom Kasteel Staverden, veel geroffel en geluiden van spechten en andere vogels. Minimaal 5 Grote Bonte Spechten, 2 Zwarte Spechten, 1 Kleine Bonte Specht en de Groene Specht alleen gehoord.
Helaas de Midelste Bonte Specht niet gevonden .
19:39 12-03-2011
Vanmiddag met Dimitri op pad geweest. Begonnen bij het Harderbroek met een heerlijk voorjaarszonnetje en onze eerste Tjiftjaffen. Ze zongen op 2 plaatsen, langs de Ganzenweg nabij de Knardijk en bij de ingang van Plan Roerdomp. Verder diverse soorten eenden (Wintertaling, Slobeend, Pijlstaart e.a.) maar helaas nog geen Zomertaling. Vanaf de Knardijk nog een Grote zillie en aan de andere kant (Wolderwijd) diverse paartjes Krooneend. Daarna naar Oldenaller waar we bijna 2 uur hebben rondgelopen. Hier wel activiteit van Grote bonte, maar helaas geen andere soorten. 2 Andere vogelaars dachten nog wel een verdacht spechtje met een rood petje te zien. Verder hier 2 Raven continu boven en in het bos, zelfs vliegend met voer. Het zijn vroege broeders, maar dit leek ons nog baltsgedrag. Ook zweefde er enige tijd een Ooievaar boven het bos. Hier ook een Tjiftjaf, maar alleen een paar keer roepend en niet zingend. Op de terugweg bij de Nijkerkerbrug nog een blik geworpen op de vele honderden Smienten, maar hiertussen geen bijzonderheden. Aan de binnenzijde van de dam bij de Delta Schuitenbeek enkele tientallen Grutto's.
15:44 12-03-2011
Nog vergeten, in het Vierhouter bosch hoorde ik een grote, wijdverspreidde groep Sijzen. Hier kon ik 1 Grote Barmsijs uitpikken.
15:20 12-03-2011
Vanmiddag richting Landgoed Welna gegaan. Bij het Hendrik Mouwenveld m'n eerste reptiel van het jaar, een Levendbarende hagedis. Bij Welna werd ik meteen al verwelkomd met Roodborsttapuiten, Boomleeuweriken en een Raaf, allen zingend. Ook hoorde ik nog een roepende Zwarte specht.
Bij het Greveld een zingende Boomleeuwerik en 2 Roodborsttapuiten.
11:29 12-03-2011
11-03-11 - 14.00u. 4 Wilde zwanen op het Wolderwijd ter hoogte van het Rietgorsstrand. Geen Kleine zwanen meer.
11:28 12-03-2011
De Kluten bij Polsmaten zijn er ook weer, vanochtend 9 stuks. Op de zandplaat liepen verder Kieviten, Grutto's, Tureluurs, Scholeksters en een paar Bonte strandlopers.
Toen door naar de duintjes, hier waren een aantal jagers dus meteen maar doorgefietst. In het stukje riet/ruigte/water net voor camping Hoophuizen en vrouwtje Roodborsttapuit. Aan het begin van de Munnekesteeg hoorde ik meerder mannetjes Robotap zingen. Langs de hele Munnekesteeg zo'n 10 ontdekt. Verder zag ik daar baltsende Graspiepers en ook al zingende Rietgorzen.
Op de terugweg nog even langs de duintjes en toen zag ik vanaf het pad ineens een Zwarte Roodstaart! Niet veel later ging die richting het slootje, hier zat ook een Roodborsttapuit. Bij de duintjes verder niks gezien. Bij het verlaten van dit gebiedje hing de Zwarte Roodstaart nog rond bij 1 van de slootjes.
21:30 11-03-2011
Vanavond "rondje uilen" gedaan. Eerst naar de kerkuilen. Al binnen vijf minuten kwam er eentje roepend aanvliegen, vloog langs mij heen, mooi tegen heldere lucht, daarna nog een keer roepend en weg.

Ik kreeg pas een tip dat er rond de begraafplaats van Elspeet bosuilen moesten zitten. In de buurt deed ik het mannetje na, had het maar net gedaan over er kwam een bosuil aanvliegen!!
Hij ging boven mij in de boom zitten, vloog daarna over de weg (open stuk) naar andere bomen. Daarna niet meer gezien. (Ben nog even bij buurtbewoner geweest die hem nog paar keer had gehoord afgelopen maand(en). )

Daarna nog op wat uilenplekken geweest maar zonder resultaat. Wel, tot mijn grote verbazing, meerdere groepjes overtrekkende scholeksters!! Luid roepend, nieuwe soort voor mij voor Elspeet!
20:24 11-03-2011
Vanmiddag naar Oldenaller geweest op de middelste bonte specht te zoeken. Deze hier niet gevonden. Wel vlogen er twee ooievaars over.
Hierna naar Staverden gereden om daar de middelste bonte specht te zoeken. Deze hier wel gehoord maar voordat ik hem gezien had vloog deze weg. Ik heb hem niet weer gezien. Jammer.
Volgende week nog maar eens gaan kijken.
18:37 11-03-2011
Vanmiddag Veluwemeer nog 59 Wilde zwanen (7 juv), geen Kleine zwanen meer gezien (watervogeltelling Sovon). Aan de Oude Zeeweg 1 vrouw Blauwe Kiekendief, Bad Hoophuizen minimaal 18 Appelvinken, monding Hierdense Beek 1 Witgat. Verder m'n eerste Lepelaars (4) en Kleine Mantelmeeuwen (3) dit jaar.
Berichten: 3421 t/m 3435 van de 6781.
Aantal pagina's: 453
Nieuwer226 227 228 [229] 230 231 232Ouder