Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

12:44 29-12-2019
Lubbert Franken
Vrijdagmorgen 10.30 uur vanaf het Zeepad, (tussen Polsmaten en het Spijkerwegje) in de bomen van het eilandje voor de kijkhut 2 Zeearenden.
21:37 21-12-2019
Roel Pannekoek
Vanmorgen vroeg 21 december een Merel die dacht dat het voorjaar al was aangebroken. Een uur lang zingend in onze buurt.
19:13 19-12-2019
Chris Spijkerboer
Vanmiddag 19/12 twee raven en een klapekster op de Haere/de Zoom Doornspijk
14:27 15-12-2019
Lubbert Franken
Gistermiddag 14-12 een Klapekster en 2 Raven op de Westeindse heide.
10:24 11-12-2019
Gerard van Dijk
Gistermiddag 10/12/2019 Polder Arkemheen aan weerszijden van de Nekkeveldse weg.
Het peil in het SBB-reservaat was nog niet opgezet maar desondanks is het er al aardig nat. Ook buiten het reservaat was het lokaal nat, bijv. tussen de Wiel (kanaal naar gemaal) en Nekkeveld, m.i. door uitgevoerde kleine natuurprojecten (maaiveldverlaging) bij particulieren.
Twee groepjes van 17 resp. 73 kemphanen (er zijn er vast veel meer), Elders 70 goudplevieren. In de 'Driehoek'(oudste deel reservaat) honderden (m.i. >500) brandganzen, ondanks de vaak genoemde voorkeur voor vet gras.
Ook veel smienten. Vanaf de weg zie je er maar een paar honderd maar naar verluidt ging een veelvoud de lucht in bij het passeren van een slechtvalk.
11:07 10-12-2019
Gerard van Dijk
Drie onderwerpen:
1) Gisteren 9/12/2019 aan het beekje (stromende sloot) langs de Havenlijn in Nijkerk 1 ijsvogel. Na een lange periode van drooggevallen zijn zou je hier, net boven de stuw, geen vis verwachten maar misschien had hij dat nog niet ontdekt.
2) Grote zilverreiger: in het bericht hieronder is de slaapplaatstelling in Delta Schuitenbeek-oost vermeld met 55 ex. Met de telling van J. de Jong tussen het Nijkerker stoomgemaal en Nekkeveld er bij (andere dag) bedraagt het totaal voor Arkemheen & DS-oost 119 exemplaren.

3) Nature Today van vandaag gaat in op grote karekiet en roerdomp in het Drontenmeer
15:53 06-12-2019
Wim en Ard Smit
Gisteren een nevelig Arkemheen bezocht. Zowel in de Putterpolder als Arkemheen veel Kemphanen, Goudplevier,Kievit, Smient, Wulp, erg verspreid over de hele polder.
Buizerd en Torenvalk ruim aanwezig. Moo[ waren 5 Watersnippen en 5 Bonte Str.l.
Verder een Bruine Kiekendief en een vr. Blauwe Kiekendief.
18:38 02-12-2019
Geert Jan Prins
Gister op weg naar Kampen langs Kleine Woldweg in de polder Oosterwolde gegaan en zag daar vrouwtje blauwe kiekendief en twee wilde zwanen. In Kampen langs de IJssel nog een mannetje slechtvalk.
16:56 01-12-2019
Roel Pannekoek
Op het Beekhuizerzand op het kale gebied naast de oude vuilnisbelt een Klapekster.
18:12 30-11-2019
Benno van den Hoek
Perfecte watervogeldag vandaag: lekker frisse winterdag met spiegelglad water, met eendensoorten die nogal zeldzaam zijn in onze regio. Eerst naar de Bremerberghoek (Veluwemeer) met een eerder gevonden man Ringsnaveleend die zich (i.t.t. do.dag) prachtig liet zien. In dezelfde groep van duizenden Kuif- en Tafeleenden een man Kleine topper en een gewone Topper. Ook weer meerdere Krooneenden hier en ver weg op de achtergrond het gezoem van Kleine zwanen. Daarna naar de Pluuthaven bij Zeewolde waar Wolbert rond de middag maar liefst 12 Zwarte zee-eenden en een Grote Zee-eend ontdekte. Deze bleken allen nog aanwezig en er zat zelfs een 2e Grote zee-eend bij. Vooral Zwarte zee-eend komt in onze regio maar zeer zelden voor en zeker in deze aantallen!! Ter plaatse ook een Geoorde fuut en een roepende IJsvogel.
22:56 29-11-2019
Evert Meijer
Dinsdagmiddag (26-11) naar Harderbroek geweest voor de Kleine Topper. Dankzij de nog aanwezige ontdekker snel gevonden. Wel op grote afstand en slecht licht. Vanmiddag bij de Bremerbergdijk poosje eenden afgezocht. Was eigenlijk beetje te laat bij de plek van de Ringsnaveleend. Zon ging onder voordat ik alles afgekeken had. Rond half 5 zag ik Patrick Dol staan die even daarvoor ook een man Kleine Topper had ontdekt. Deze mooi kunnen bekijken tot het donker werd.
11:27 28-11-2019
Wolbert Hermus
Gisteren ook het mannetje Ringsnaveleend gezien in de grote groep met duikeenden. Verder in deze groep ook 3 Toppers, enkele tientallen Krooneenden en 2 hybrides Kuif- x Tafeleend. In de verte zag ik een Zeearend voorbij vliegen.
16:22 27-11-2019
Gert-Jan Cromwijk
Ringsnaveleend Bremerbergdijk thv waterzuivering. Tussen vele kuif- en tafeleenden, lastig te ontdekken.
18:51 25-11-2019
Gerard van Dijk
Zondag 24/11/2019 Sovon-slaapplaatstelling Delta Schuitenbeek Oost 16:25-17:20 uur
Grote zilverreiger ca 55 ex. Om 16:53 1 exemplaar staand in het water. Om 17:08 al 42. Om 15:15: 55 ex. De aankomsten leken toen op te houden maar exact tellen was door de zware schemering intussen moeilijk; de lijven gingen a.h.w. in elkaar over. Het kunnen er nog wat meer geweest zijn, maar niet veel meer. De ca 55 ex. stonden bij elkaar in ondiep water (voorverzamelplaats/vvp) en zullen waarschijnlijk later naar bomen zijn vertrokken (op kade en/of eilandjes)
Aalscholver: 106 ex. in de bomen van de kade en op het middelste eilandje. Bij aankomst zaten ze daar al (afgezien van een klein aantal op ondieptes in het water).
Op het meest oostelijke van de drie eilandjes zaten rond 16:40 uur 27 eksters in de boomtoppen
De (brand)ganzen kwamen in het bijna-donker (ca 17:15) rondvliegen en bleven nog in beweging.
In DS-oost verder > 35 bergeenden en in de orde van 200-300 kieviten. Nog geen kleine zwanen.
In DS-west (geen tijd om te tellen; langs gefietst) leken veel wulpen te zitten; die hoop ik binnenkort te tellen.
17:34 25-11-2019
Geert Jan Prins
Wandelend van Oldebroek naar polder Oosterwolde via o.a. landgoed Morren: vrouwtje Havik, 3 vr. Blauwe kiekendief, 1 Steenuil in 't zonnetje, 1 Groene specht, 1 Watersnip, 1 Wulp, 3 Veldleeuweriken. Kijkhut Rietlanden heb ik niet gehaald, dat wordt fiets..... Vanmiddag vlogen er thuis 2 Grote gele kwikstaarten al roepend over. Dat was een nieuwe voor de huislijst. Zo zijn er lijstjes voor alles....
Berichten: 31 t/m 45 van de 7183.
Aantal pagina's: 479
Nieuwer1 2 [3] 4 5 6 7Ouder