Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

14:53 11-11-2020
Jan Janssen
Zojuist vanaf de Biezenburcht prachtig de twee zeearenden kunnen observeren die daar al een paar dagen gesignaleerd worden.
21:23 10-11-2020
Edwin Beijeman
Momenteel langs het Kerkpad van Oldebroek naar Oosterwolde veel Geelgorzen. Elke dag zie ik er wel een paar rondvliegen of roepen in een boom. Vorige week vrijdag telde ik er maar liefst 17 in één struik. Dit aantal is minimaal, er vlogen er ook een aantal rond en foerageerden ze op de kale maïsvelden.
19:25 08-11-2020
D en H Puttenstein-B
vanmorgen zat er een goudhaantje bij de voordeur op de stoep,het zat minutenlang stil op meter afstand benaderbaar, ziek? vele foto`s kunnen maken.
dode zwaan in de polder. Enkele kleine zwanen op Drontermeer.
15:43 29-10-2020
E&J Nijendijk
Putterzeedijk/Delta Schuitenbeek: Grote zilverreiger, Blauwe reiger, Pijlstaarten, Smienten, Bergeenden, Slobeenden, Brand-, Canadese-, Kol- en Grauwe ganzen, Witgatje, Koereiger en 7 Kleine zwanen.
16:56 27-10-2020
Jan Nijendijk
Bij de brug te Elburg over het Veluwe meer vlogen 4 boerenzwaluwen.
17:18 23-10-2020
E&J Nijendijk
Mheenlanden nabij de monding van de Hierdense beek: Torenvalk-Buizerd-Visarend-Grauwe_ , Brand_ en Kolganzen.
23:05 18-10-2020
Betty van bruggen
Vandaag ongeveer 80 goudpeveiren 20putters op de achterweg Doornspijk
19:29 18-10-2020
E&J Nijendijk
Monding H'beek IJsvogel(man) en redelijk wat Kol- en Brandganzen.
17:49 18-10-2020
Jaap Schröder
Vanmiddag 16.15 h: net geen nieuwe tuinsoort want aan het van onze straat: Zeearend overvliegend naar het westen.
14:15 18-10-2020
Geert Jan Prins
Vanmiddag Zeearend, mannetje Slechtvalk, 7 Buizerden en 6 Kleine zwanen over de tuin tussen 13:00 en 14:15
19:41 16-10-2020
bela Verhoef
Crescent Park 1 Torenvalk 15 Ringmussen 20 Putters 1 Zilverreiger 1 Blauwe Reiger
4 X Rietgors 1 Zwarte Roodstaart 1 Fazant.
15:45 16-10-2020
Wolbert Hermus
Vanochtend tussen 08:20 en 10:20 getrekteld bij de Gortelse berg. Hiervandaan telde ik o.a. 1551 Kolganzen en een Zeearend.
Afgelopen dinsdag daar ook een paar uurtjes geteld en toen had ik o.a. 3004 Koperwieken.
18:46 12-10-2020
E&J Nijendijk
Harderbroek: Ontzettend veel Tafeleenden, Bergeenden, Kuifeenden, Slobeenden, Wintertaling, Kieviten, Grauwe ganzen, Kluten, Cetti's zanger 2x, bij de kijkhut en bij de ingang zingend, Grote zilverreigers en geen Goudplevieren en Lepelaars meer.
19:49 03-10-2020
Benno van den Hoek
Vandaag deed onze vereniging al weer voor de 18e achtereenvolgende keer mee aan de internationale Birdwatch. Ondanks de Corona-situatie telden 15 VBW-leden, op gepaste afstand van elkaar, mee vanaf de Zomerdijk langs het Drontermeer. Door de oostelijke wind hadden we gehoopt op een goede trekdag, maar massale trek van soorten bleef helaas uit. Ook hadden we de indruk dat veel vogels (ondanks de zware bewolking) behoorlijk hoog overvlogen omdat we soms vogels roepend over hoorden komen maar ze niet zagen. Toch kwamen we op een totaal van bijna 1.600 vogels van 70 soorten, waarvan 50 overtrekkende soorten en de overige ter plaatse.

De meeste getelde soort werd de Kievit en leuke ‘krenten’ waren 2 Wilde zwanen, een Zeearend, een Beflijster en een man Blauwe kiekendief. Ook kregen we o.a. een man Havik, een Pontische meeuw, 4 Grote gele kwikstaarten, nog 9 late Huiszwaluwen, enkele Appelvinken en een overtrekkende Boompieper te zien. Ter plaatse zaten o.a. een Cetti’s zanger, 2 Raven, IJsvogel, 3 Roodborsttapuit en een jagende Slechtvalk die later in een hoogspanningsmast met prooi zat.
Al met al best een leuke ochtend en i.t.t. veel andere telposten bleef de regen beperkt tot één buitje. Alle resultaten van onze telling staan weer op Trektellen.nl:
Telpost Zomerdijk Drontermeer
14:56 01-10-2020
Wolbert Hermus
Vanochtend weer eens een trektelling gehouden bij de Korte waarden. Het krentje was een Europese kanarie die roepend langskwam. Verder o.a. 7 Grote gele kwikstaarten, 59 Boerenzwaluwen, 1 Huiszwaluw, 4 Kepen, een Zeearend, 853 Graspiepers en 698 Vinken. Na deze telling een tijdje gestruind langs de Bremerbergdijk; hier vond ik o.a. een Bonte & Grauwe vliegenvanger, meerdere Zwartkoppen, minimaal 26 Tjiftjaffen. De trek ging ondertussen rustig door, er vlogen meerdere groepen Sijzen over, enkele Koperwieken kwamen voorbij en kwam het eerste groepje van 11 Kolganzen over. Kortom, het is weer echt herfst!
Berichten: 46 t/m 60 van de 7469.
Aantal pagina's: 498
Nieuwer1 2 3 [4] 5 6 7Ouder