Invoer via Waarneming.nl: VBWNOORDVELUWE.WAARNEMING.NL

Bericht:

16:48 19-04-2018
Wolbert Hermus
Vanochtend bij de Oostermheen een Engelse kwikstaart, 3 Zwartkopmeeuwen en een zingende Grasmus.
Eergisteren bij het Hulshorsterzand m'n eerste zingende Fluiter, 2 Tapuiten en 2 Beflijsters.
17:37 18-04-2018
Benno van den Hoek
Zojuist vanuit het werk een extra rondje gefietst nabij Elburg. Op tenminste 7 locaties al zingende Braamsluiper en bij de Bolsmerksluis (Zomerdijk) ook een zingende Grasmus. Aan het einde van de Strekdam een voorzichtig zingende Kleine karekiet en een uitbundig zingende Nachtegaal.
16:42 18-04-2018
Wim van den Bergh
Gisteren Ravennesten afgefietst (6) Nog een nest te zoeken overigens. Raven zijn enorm laat dit jaar .Ook zijn er diverse boswerkzaamheden geweest in diverse percelen waar een nest zit. In het Gortelsche bos bijvoorbeeld waar trouwens elk voorjaar wel boswerkzaamheden plaatsvinden was nest verlaten maar wel opgebouwd. Bij 2 nesten gisteren nog een afvliegend vrouwtje overigens. Ter vergelijking: in een goed jaar kunnen half April al grote jongen op het nest zitten maar dit jaar dus niet. Bij ons vliegen de meeste jongen (in een normaal jaar) begin Mei uit.
13:40 17-04-2018
Martin Jansen
Vanochtend BMP rondje HHzand. Eerste Fluiter en Boomvalk. Klapper was een Grote Kruisbek man met een recent uitgevlogen jong. Goed vast kunnen leggen (foto + geluid).
19:41 16-04-2018
Ada en Chris Herzog
Zojuist boven ons huis in Stadsweiden, Harderwijk onze eerste gierzwaluw dit jaar.
14:35 16-04-2018
Janwilly van dijk
L.l.vrijdag 13 april braamsluiper terug in de mezenhof.
10:41 16-04-2018
Martin Jansen
Vanochtend Drontermeer 2 kj Zeearend, Visarend + mijn eerste Grasmus en Koekoek voor dit jaar.
21:51 15-04-2018
Betty van bruggen
Vanavond zag ik 5 gele kwikstaarten op de strekdam Ook zag ik een blauwborst aan de zomerdijk
13:16 15-04-2018
Wolbert Hermus
Afgelopen donderdag bij het Hulshorsterzand een groepje van 7 Beflijsters en een paartje Kleine plevieren.
Gisteren samen met Paul Klaassen, Dimitri Mulder en Benno van den Hoek getrekteld bij de picknickplaat aan de Zomerdijk. Enkele hoogtepunten waren een Purperreiger, Reuzenstern, 4 Zwartkopmeeuwen en 2 Visarenden. Verder o.a. ook de eerste Visdieven, Dwergmeeuwen en verschillende groepen Regenwulpen.
16:56 13-04-2018
Martin Jansen
Vanochtend Rietland tijdens BMP een eerste Kleine Karekiet. Lijkt erop dat de Baardmannetjes een enorme tik gehad hebben de afgelopen winter, vrijwel afwezig (vorig jaar Drontermeer 45 territoria). Vanmiddag bij de Brede Gang een eerste Braamsluiper.
12:56 12-04-2018
Wim van den Bergh
Om 12.10 rondcirkelende Visarend boven mijn huis in Zwolle zuid en eerste zingende Braamsluiper gehoord.
20:31 11-04-2018
Wolbert Hermus
Vanochtend rondgelopen in een gedeelte van de Kroondomeinen. Tijdens deze wandeling ruim 20 Fitissen gehoord. Verder ook weer de eerste Gekraagde roodstaart, 3 Bonte vliegenvanger die druk aan het zingen waren & nestholtes uitzochten en op 2 plekken een zingende Kleine barmsijs.
Vanmiddag boven m'n huis in 't Harde een Zeearend en even later een Visarend, beiden overvliegend richting N.O.
13:00 11-04-2018
Martin Jansen
Vanochtend een BMP ronde op het Hulshorsterzand. Als doortrekker een Zwarte Wouw, Rode Wouw en een man Beflijster. Ter plaatse Grote Kruisbek.
19:00 10-04-2018
Benno van den Hoek
Aan het begin van de avond mijn eerste Visdieven (ca. 15 ex.), Dwergmeeuwen (15-20 ex.) en Zwarte sterns (2 ex.) boven het Veluwemeer nabij de Elburgerbrug.
11:41 10-04-2018
Michiel de Vries
Gisteren mijn eerst zwartkop in de tuin. Het waren er eigenlijk twee een mannetje en vrouwtje.
Verder ook nog twee boerenzwaluwen langs het Zeepad.
Berichten: 76 t/m 90 van de 6854.
Aantal pagina's: 457
Nieuwer3 4 5 [6] 7 8 9Ouder